Ngôi sao 8 cánh dài – M2

Kích thước:

A: 80 cm

B: 90 cm

C: 1 mét 2

D: 2 mét 2

Chính sách:
- Hãy liên lạc với chúng tôi để cùng lan tỏa ánh sáng nồng ấm đến mọi nhà
- Nếu trong quá trình sử dụng cần bất cứ hỗ trợ kỹ thuật gì hãy liên hệ với chúng tôi