Ngôi sao 8 cánh đều – M1

Kích thước:

A: 50 cm

B: 70 cm

C: 1 mét

Chính sách:
- Hãy liên lạc với chúng tôi để cùng lan tỏa ánh sáng nồng ấm đến mọi nhà
- Nếu trong quá trình sử dụng cần bất cứ hỗ trợ kỹ thuật gì hãy liên hệ với chúng tôi