Ngôi sao 8 cánh đều – M4

Kích thước:

A: 50 cm

B: 70 cm

C: 70 cm

D: 1 mét 3

E: 1 mét 5

Chính sách:
- Hãy liên lạc với chúng tôi để cùng lan tỏa ánh sáng nồng ấm đến mọi nhà
- Nếu trong quá trình sử dụng cần bất cứ hỗ trợ kỹ thuật gì hãy liên hệ với chúng tôi